VINÁRSTVO


Spoločnosť ELESKO sa zaoberá pestovaním viniča a výrobou vína. Na Slovensku pôsobí v Malokarpatskej i Tokayskej oblasti, vyrába vlastné značky vína a zrealizovala výstavbu moderného vinárskeho komplexu v Modre.

Distribúciu vína ELESKO zabezpečuje dcérska spoločnosť ELESKO Trading.
VINÁRSTVO
Zlata reva Slovak Forest