POĽNOHOSPODÁRSTVO


V súlade s prírodou sa snažíme využiť všetky možnosti, ktoré nám ponúka naše zameranie na oblasť poľnohospodárstva.


POĽNOHOSPODÁRSTVO
Zlata reva Slovak Forest