REAL ESTATE


EASTFIELD Real Estate zahŕňa obchodné projekty v oblasti nehnuteľností - obytné, kancelárske a obchodné priestory. V súčasnosti na Slovensku realizujeme tieto projekty:

Zátoka Elesko

REAL ESTATE
Zlata reva Slovak Forest