XCELL SLOVAKIA BREEDING SERVICES


Xcell Slovakia je jediná inseminačná stanica pre zabezpečenie kvality v riadenej reprodukcii jeleňov, danielov a muflónov v Európe! Nachádza sa v Malokarpatskej oblasti neďaleko Modry - vo Vištuku.

Sme výnimoční, pretože odchovávame špičkové jelene a rovnako dokážeme dlhodobo uchovať genetický potenciál najlepších jeleňov, danielov a muflónov z celého sveta prostredníctvom kryokonzervácií spermií a embryí.

V roku 2007 sa na Slovensko podarilo doviezť 50 jedincov z farmového chovu jelenej zveri z Nového Zélandu, čo vytvorilo základ pre vznik inseminačnej stanice pre jelene, daniele a muflóny. Spojili sme tri inštitúcie do jednej: jeleniu farmu, inseminačnú stanicu a DNA molekulárno-genetické laboratórium. Výsledkom bude v dohľadnej dobe prevrat v technológii chovu farmových jeleňov v Európe.

Momentálne vieme zabezpečiť 12 rôznych krvných línií, ktoré majú presné identifikačné podklady (číslo mikročipu, DNA profil a ušnú známku) pre kvalitné priparovacie programy. Pôvod zvierat je z celého sveta, a to prevažne z krajín: Nový Zéland, Anglicko, Maďarsko, bývalá Juhoslávia a Slovensko, resp. kombinácia daných regiónov. Momentálne máme na Slovensku 285 kusov zvierat, z toho 25 kusov plemenných jeleňov.

Úspechom je vysoký štandard kvality plemenných a chovných zvierat, inseminačných dávok a servisu v poskytovaní služieb riadenej reprodukcie, embryotransferov a genetického poradenstva.

Vďaka tomu máme najsilnejšieho trofejného jeleňa v jeho vekovej kategórii v Európe.

Jedinečnosť našej farmy spočíva v ponuke najkvalitnejších inseminačných dávok z celého sveta. Práve u nás môže byť váš personál profesionálne zaškolený. Zároveň poskytujeme genetické a reprodukčné poradenstvo v umelej inseminácii, embryotransefere jeleňov, danielov a muflónov. Pôsobíme v oblasti riadenej reprodukcie a kryokonzervácii spermií v 7 krajinách EU.viac informácií na www.xcell.sk

XCELL SLOVAKIA BREEDING SERVICES
Zlata reva Slovak Forest