ZOYA GALLERY / ERDÖDYHO PALÁC


ZOYA GALLERY vznikla v roku 2004,

• stála expozícia slovenského a českého umenia 20. storočia,

• realizované výstavy - Andy Warhol, Rudolf Uher, Eva Fišerová, Oto Bachorík, Zuzana Bachoríková

• v ZOYA GALLERY sa nachádza miestnosť s pôvodnými freskami z 18. storočia,

Marek Ormandík - STÔL  a PLOT, potrvá do 24. 2. 2017 je otvorená každý deň (okrem pondelka) od 13:00 do 19:00.


V prípade záujmu o prenájom priestorov ZOYA GALLERY, prosím, kontaktujte: Jurečková Katarína, katarina.jureckova@ef.sk .


ZOYA GALLERY / ERDÖDYHO PALÁC
Zatoka Elesko Slovak Forest Services