ZOYA GALLERY / ERDÖDYHO PALÁC


ZOYA GALLERY vznikla v roku 2004,

• stála expozícia slovenského a českého umenia 20. storočia,

• realizované výstavy - Andy Warhol, Rudolf Uher, Eva Fišerová, Oto Bachorík, Zuzana Bachoríková

• v ZOYA GALLERY sa nachádza miestnosť s pôvodnými freskami z 18. storočia,

ZOYA GALLERY / ERDÖDYHO PALÁC
Zlata reva Slovak Forest