ELESKO TOKAY


Naša spoločnosť sa rozhodla rozšíriť svoje vinohradnícke aktivity v Tokajskej oblasti. Realizácia projektu je plánovaná na ploche 28 hektárov. Momentálne máme vysadených približne 15 hektárov viníc a nájdete tu krásne vinohrady Furmintu (4,67 hektára), Lipoviny (4,29 hektára), Muškátu žltého (3,19 hektára) a Zety (3,07 hektára).. Plánujeme vysadiť ešte približne 15 hektárov nových viníc všetkých spomínaných odrôd s výrazným podielom odrody Zeta.

Cieľom projektu je vybudovať moderný vinársky komplex v Tokajskej vinohradníckej oblasti v katastrálnom území Malá a Veľká Tŕňa v okrese Trebišov. Obsahom projektu je výsadba nových viníc, pestovanie viniča, vybudovanie výrobného závodu s administratívnou a ubytovacou časťou. Pod objektom budú vyhĺbené degustačné priestory a klasické tufové pivnice so stálou teplotou a stálou vlhkosťou slúžiace pre uskladnenie vína v drevených sudoch v mikroklíme ušľachtilej plesne, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výroby kvalitného tokajského vína. Tokaj je miesto, kde sa zbavíte starostí a zabudnete na každodenný zhon.


Vinice spoločnosti ELESKO TOKAY v Tokajskej oblasti sú súčasťou najznámejšieho tokajského honu na Slovensku - Lastovičie. Na podloží sopečného pôvodu sa nachádzajú ľahké pôdy so značným obsahom kamenitých frakcií. Kambizeme sú kyslé. V nadväznosti na tradície pestovania tokajských odrôd sme na upätí Zemplínskych vrchov vysadili typické odrody ako Furmint, Lipovinu či Muškát žltý. Všetky odrody máme už nafľašované a budú distribuované do vinoték.

 
ELESKO TOKAY
Zatoka Elesko Slovak Forest Services