ŠTRUKTÚRA

Predseda predstavenstva:
IGOR LEDECKÝ

Ostatní členovia
predstavenstva:
Matej Ovčiarka
Marián Poliak
Tomáš Ledecký
Roland Uhrina


Zatoka Elesko Slovak Forest Services